Elmi-tədqiqat istiqamətləri və prioritetləri

 

Mexanika-riyaziyyat fakültəsində yüksək ixtisaslı  mütəxəssislərin hazırlanması üçün təhsil elmlə inteqrasiyada aparılır və aşağıdakı istqamətlərdə elmi-tədqiqat işləri aparılır:

 

Riyazi analiz kafedrası üzrə:

İstiqamət: Riyaziyyat

Alt istiqamət: Riyazi analiz

 

Problem 1: Müasir harmonik analizin bəzi məsələləri

Problem 2: Operatorların spektral nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri

 

Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası üzrə:

İstiqamət: Riyaziyyat

Alt istiqamət: Funksional analiz

 

Problem: Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksiоnal analizin mühüm məsələlərinin tədqiqi;

 

Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası üzrə:

            İstiqamət: Riyaziyyat

Alt istiqamət: Diferensial tənliklər

 

Problem:Müəyyən sinif xüsusi törəməli və adi diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələsinin tədqiqi;

 

Cəbr və həndəsə kafedrası üzrə:

İstiqamət: Riyaziyyat

Alt istiqamətlər: Həndəsə və topologiya;   Riyazi məntiq, cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi

 

Problem 1: Diferensial – həndəsi strukturlar;

Problem 2: Cəbri və topoloji strukturlar;

Problem 3:  Riyaziyyatın tarixi-fəlsəfi-metodiki problemləri;

 

Hesablama riyaziyyatı kafedrası üzrə:

İstiqamət: Riyaziyyat

            Alt istiqamət: Hesablama riyaziyyatı

 

Problem: Diferensial və inteqral tənliklərin təqribi həll üsulları;

 

 

İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrası üzrə:

İstiqamət: Riyaziyyat
            Alt istiqamət:
Diferensial tənliklər

 

Problem: İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi əsasları;

 

Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası üzrə:

İstiqamət: Riyaziyyat

Alt istiqamət: Riyaziyyatın tədrisi metodikası

 

Problem: Riyaziyyatın tədrisi, tarixi və metodikası;

 

Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası üzrə:

İstiqamət: Mexanika

Alt istiqamətlər: Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası; Mayenin, qazın və plazmanın mexanikası

 

Problem 1. Deformasiyalanan bərk cisim mexanikasının bəzi məsələləri;

Problem 2: Maye və qaz mexanikasının bəzi məsələləri;

 

Ali riyaziyyat kafedrası üzrə:

İstiqamət: Riyaziyyat

Alt istiqamət: Diferensial tənliklər

 

Problem: Bir sinif adi və xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün qoyulmuş qarışıq məsələlərin həllərinin asimptotikasının və bəzi keyfiyyət xassələrinin öyrənilməsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əlaqə
Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi, 33, AZ 1148
Tel.: (+99412) 439 08 58 / 439 05 17 info@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət