Qrantlar

 

Elmi problem və ya mövzu üzrə qrant layihəsi

Layihənin adı, rəhbəri, donor təşkilatın adı, layihənin ümumi dəyəri, BDU-nun layihədəki payı, mövzu icraçılarının təmsil olunması  göstərilməlidir.

Klassik və kvant mexanikasının bəzi məslələrində spektral nəzəriyyəsinin və qeyri-harmonik Furye analizinin metodları

Qeydiyyat nömrəsi: EİF-ETİ-20202(36)-16/04/1. 60000 (altmış min) manat

Mövzu icraçılarının layihədə təmsil olunması:

Hüseyinli Əli (layihə rəhbəri)

Hüseyinli Aynur (iştirakçı)

BDU-nun layihədə təmsil olunması:

Layihədə iştirak edən 5 nəfərdən 1 nəfər BDU əməkdaşıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmi problem və ya mövzu üzrə qrant layihəsi                                                  

Layihənin adı, rəhbəri, donor təşkilatın adı, layihənin ümumi dəyəri, BDU-nun layihədəki payı, mövzu icraçılarının təmsil olunması  göstərilməlidir.

1.Qrantı verən müəssisə: Azərbaycan Gənclər Fondu

Layihənin adı:  “ŞUŞA ELM festivalı” layihəsi

İcra müddəti: 15.09.2021-15.12.2021

İcraçı direktor: Səbuhi Abdullayev

 

2.Qrantı verən müəssisə: Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu

Layihənin adı:  “Mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında QHT-lərin rolunun gücləndirilməsi”

İcra müddəti: 25.11.2021-15.12.2021

İcraçı direktor: Səbuhi Abdullayev

 

3.Qrantı verən müəssisə: QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi

Layihənin adı:  Şəki mədəniyyət festivalı

İcra müddəti: 16.12.2021-16.04.2022

İcraçı direktor: Səbuhi Abdullayev

 

 

 

 

Elmi problem və ya mövzu üzrə qrant layihəsi

Layihənin adı, rəhbəri, donor təşkilatın adı, layihənin ümumi dəyəri, BDU-nun layihədəki payı, mövzu icraçılarının təmsil olunması  göstərilməlidir.

1.    Lodka-Volter, istifadəçi və resurs, silahlanma sürətinin tətqiqi üçün Riçardson xətti və balıqların populyasiyası qeyri-xətti modellərin ümumiləşdirməsi və onun sənayedə eyni təyinatlı müəssisələr arasındakı rəqabət və kofliktlərin tətbiqi üçün məlum qeyri-xətti modellə müqayisəsi və bu modellərin həllinə hibrid tipli üsulların tətbiqi. EIF-MQM-ETS-2021- Azrərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

Mövzu icraçılarının layihədə təmsil olunması:

Ibrahimov Vaqif (layihə rəhbəri)

Mehdiyeva Qalina (iştirakçı)

Əliyev Aydın(iştirakçı)

Şəfiyeva Gülşən(iştirakçı)

Quliyeva Arzu (iştirakçı)

Ağayeva Gülsüm (iştirakçı)

BDU-nun layihədə təmsil olunması:

Layihədə iştirak edən 6 nəfərdən  6 nəfər BDU əməkdaşıdır.

 

Elmi problem və ya mövzu üzrə qrant layihəsi

Layihəninadı, rəhbəri, donor təşkilatın adı, layihənin ümumi dəyəri,BDU-nun layihədəki payı, mövzu icraçılarının təmsil olunması  göstərilməlidir.

1.    Dos.T.B.Qasımov  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında

          Elmin İnkişafı Fondunun 1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq      

          qrant müsabiqəsinin qalibi olmuşdur; 2021

2.    Dos.T.B.Qasımovun  iştirak etdiyi “Frame properties of the system of eigenfunctions of  a second order discontinuous differential operator“ adlı layihə AMEA və TUBİTAK (Türkiyə)   əməkdaşlığı çərçivəsində keçirilən QRANT müsabiqənin qalibi olmuşdur. Bilal Bilalov

3.    R.ü.f.d. M.İ.İsmayılov Qrant No EİF-ETL-2020-2(36)-16/04/1-M-04 , Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

 

Əlaqə
Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi, 33, AZ 1148
Tel.: (+99412) 439 08 58 / 439 05 17 info@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət