Tələbə Elmi Cəmiyyəti

 

 TEC-in fəaliyyətinə aşağıdakılar aiddir:

 1. Tələbələrin elmi fəaliyyətə marağının artırılması ilə bağlı tədbirlər
 2. Yaxşı oxuyan tələbələrin öz istəklərinə uyğun kafedralara istiqamətləndirilməsi
 3. Elmi seminarların təşkili, fəal tələbələrin bu seminarlarda iştirakının təmin olunması
 4. Fakültədaxili olimpiada yarışları

Hər il savadlı, elmi axtarışlara meyilli tələbələr cəmiyyət sıralarına qəbul olunurlar.

 Fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin heyəti:

 1. Sədr – Əlizadə Nihad Əmrah oğlu
 2. Sədr müavini- Qurbanova Sara Məhəmməd qızı
 3. Sədr müavini- Nəcəfli Raul Şahin oğlu

 Fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin idarə heyəti:

 1. Babayeva Sevinc İlham qızı
 2. Bağırov Şamil Nazim oğlu
 3. Süleymanova Ləman Cahangir qızı
 4. Sadıqova Arzu Siyavuş qızı
 5. İmamıliyeva Əsli Şadman qızı
 6. Nəzərli Gülzadə İlham qızı
 7. Əbdürəhimova Aysu Xəyyam qızı
 8. Məmmədova Rəvanə Seymur qızı
 9. Quliyev Vüqar Əli oğlu
 10. Şixəliyeva Ülkər Nail qızı

 Fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin Hesablama Komissiyası

 1. Bağırov Şamil 
 2. Ələkbərov Toğrul
 3. Mustafazadə Əfsanə 

Keçirilən seminarlar:

 • ”Ştols teoremi və bəzi tətbiqləri”
 • ”Vectors and vektor space. The dual of a vector space”
 • ”Koşi funksional tənliyi”
 • ”Dördtərtibli diferensial tənliklər üçün məxsusi ədəd və məxsusi funksiya haqqında”
 • ”Kəsilməz funksiyalara çoxhədlilərlə yaxınlaşma haqqında Veyerştrass teoremi”
 • ”Qeyri-bircins hiperbolik tip tənlik üçün Koşi məsələsi”
 • ”Çoxdəyişənli xüsusi törəməli diferensial tənliklərin təsnifatı. Kanonik şəklə gətirilmə”
 • ”Kəsilməz funksiyalara triqonometrik çoxhədlilərlə yaxınlaşma haqqında Veyerştrassın 2-ci teoremi”
 • ”Çoxdəyişənli vektor qiymətli inikasın diferensiallanması”
Əlaqə
Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi, 33, AZ 1148
Tel.: (+99412) 439 08 58 / 439 05 17 info@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət